Visie en doelstelling
Het bieden van aanvullende financiële steun voor projecten die de zorg voor en het welzijn van inwoners van de gemeente Zeist bevorderen. Hieronder valt ook financiële steun voor investeringen die daaraan bijdragen.

De projecten die SOZW subsidieert worden gefinancierd uit het vermogen van de stichting.
Indien U de doelstellingen van de Stichting een goed hart toedraagt, kunt u door donaties de mogelijkheden van de stichting uitbreiden.

2012-2017 © Stichting Ondersteuning Zorg en Welzijn Zeist | Manschot Grafimedia

anbi

Aanvraagformulier

download aanvraagformulier voor het aanvragen van financiële ondersteuning voor projecten en investeringen in de gemeente Zeist.