SOZW – Stimuleringsfonds voor Zorg en Welzijn in Zeist

Het bestuur van de Stichting Ondersteuning Zorg en Welzijn Zeist wordt gevormd door:

  • dhr. B.J. de Vries (voorzitter)
  • mw. M.J. Monsjou – Butler (secretaris)
  • dhr. D. Duit (penningmeester)
  • mw. I. van Maarschalkerweerd
  • dhr. S.I.M. Bless

Bestuursleden kunnen aanspraak maken op een vaste onkostenvergoeding van € 200 per jaar voor hun werkzaamheden.