SOZW – Stimuleringsfonds Zorg en Welzijn Zeist

2024

Zonnebloem Zeist 45 jaar

Op 26 juni vierde de afdeling Zeist haar 45-jarig bestaan. Er was een feestelijke bijeenkomst in de zaal bij de Noorderlichtkerk. Na de opening door voorzitter Jeroen Berendsen en korte toespraken van de kersverse burgemeester van Zeist Joyce Langenacker kreeg de voorzitter van het Regio Coördinatie Team Karin Schoonheim het woord. Zij feliciteerde de afdeling Zeist en overhandigde namens de regio en de overige 14 afdelingen het traditionele jubileumcadeau. En als extra verrassing een Legoset met Zonneblomen.

Gefeliciteerd namens de stichting SOZW die de Zonnebloem Zeist ondersteunt.


Herstellen doe je zelf, maar wel samen

Inloophuis voor mensen met een eetstoornis en hun naasten

Bij meRecovery vind je als jongere met een eetstoornis ondersteuning op jouw weg naar een gezond en fijn leven zonder eetstoornis. Ook coachen we ouders en andere naasten om hun kind of dierbare door deze moeilijke tijd heen te loodsen. We werken met vrijwilligers en ervaringsdeskundigen die zelf zijn hersteld van een eetstoornis of het van dichtbij hebben meegemaakt. Zij zetten graag hun ervaringen in om jou te helpen.

Bij meRecovery kun je als jongere met een eetstoornis terecht voor begrip en steun op jouw weg naar herstel. Kom tijdens de inloopdagen langs voor een gesprek met een ervaringsdeskundige, iemand die zelf hersteld is van een eetstoornis. Er zijn ook andere jongeren aanwezig die worstelen met dezelfde problemen; samen kunnen we erover praten en stappen vooruit maken! We eten samen en als je wilt kun je meedoen aan allerlei leuke activiteiten.

Ook aan ouders, grootouders, broer/zus, partner en vrienden bieden we een luisterend oor. Voor hen organiseren we  informatiebijeenkomsten en trainingen. Daarnaast zijn we een informatie- en adviespunt voor professionals uit zorg, welzijn en onderwijs.

Klik op het logo om naar de site te gaan.


Luistergroep van start

Op vrijdag 26 januari werd de eerste bijeenkomst van De Luistergroep in Wijkinloophuis Zeist West gehouden.

Een project van Kerk & Samenleving en stichting Luistergroepen met de titel: Samen lukt het beter. Het project wordt gefinancierd door SOZW Stimuleringsfonds Zorg en Welzijn Zeist en gemeente Zeist.

In een Luistergroep worden dagelijkse ervaringen over thuis, het werk of de buurt gedeeld. Het gaat om praten en luisteren, zonder te oordelen of adviezen te geven. Om te ontdekken hoe anderen het aanpakken. Er wordt ook plezier gemaakt, er is tijd om in beweging te komen of er wordt een gedicht voorgedragen.

De bijeenkomsten zijn gericht op mensen die met lastige thema’s in hun leven worstelen en er bij gebaat zijn als er naar hen geluisterd wordt en er een uitwisseling van ervaringen mogelijk is.

Om laagdrempelig te zijn is de doelgroep niet nader gespecificeerd om zo ook stigmatisering te voorkomen (wat juist een hoge drempel op zou werpen).

De methode die wordt toegepast is ‘integratieve buurttherapie’ (integrated community therapy. Deze methode is gebaseerd op een systemische benadering, gericht op het bevorderen van individuele en collectieve empowerment,veerkracht, saamhorigheid, en verbinding. Voor meer achtergrond informatie zie: https://www.luistergroepen.org/

In de praktijk ziet het er zo uit: een aantal stoelen wordt in een kring gezet. In het midden wordt een ‘knus hoekje’ gecreëerd met behulp van kleden, gedichtenbundels, een breiwerkje, muziekinstrumentjes, bloemen, fruit en koekjes.  En,……. de spelregels. Zo mag je bijvoorbeeld geen lange verhalen ophangen of oordelen.

En wat zo mooi is: aan het eind van de bijeenkomst ga je bemoedigd naar huis bijvoorbeeld, omdat je hebt ontdekt dat je niet de enige bent die met bepaalde zaken worstelt!

Marianne Krijgsman

E zeistwest@kerkensamenleving.nl


2023

Handjehelpen bedankt SOZW voor steun

Mooie koppelingen in Zeist dankzij extra steun van SOZW.

Handjehelpen koppelt kinderen en volwassenen met een beperking of (psychische) kwetsbaarheid aan dorpsgenoten die wel wat steun kunnen bieden. We zijn al jaren actief in Zeist en koppelden al honderden mooie maatjes. Dat is maatwerk en kost tijd, aandacht en geld. Los van vrijwilligers is er dus financiering nodig. Zeker in Zeist, waar de hulpvragen de afgelopen jaren flink toenamen. Handjehelpen is daarom dankbaar voor de extra steun die ze in 2022 en 2023 ontving van Stimuleringsfonds voor Zorg en Welzijn (SOZW). Zo konden meer mooie koppelingen tussen hulpvragers en vrijwilligers worden gemaakt.

Lees het artikel op de website van Handje Helpen


Qwiek-up in gebruik genomen op de locatie Dennendal in Den Dolder

Door een mooie bijdrage van het SOWZ Stimuleringsfonds Zorg en Welzijn Zeist hebben wij in 2023 een Qwiek-up kunnen aanschaffen voor ons instellingsterrein Dennendal in Den Dolder. Op dit terrein zijn ongeveer 200 cliënten woonachtig met een beperking. De Qwiek-up is geweldig en wordt ingezet bij verschillende woningen op het terrein.

Bij de verschillende woningen heeft de Qwiek-up ook een ander doel. Bij sommige woningen is het doel juist ontspanning en tot rustkomen en bij de andere woningen is het juist om de cliënten te activeren. Hieronder op de foto kunnen jullie zien dat de Qwiek-up wordt ingezet als ontspanning bij de cliënten van de bloemenhof.

Nogmaals willen wij jullie namens de cliënten van Dennendal enorm bedanken voor jullie bijdragen. De Qwiek-up wordt op verschillende woningen gebruikt zoals wij eerder hebben aangegeven. Hier hebben wij voor gekozen omdat zoveel mogelijk cliënten dan de voordelen van dit product kunnen ervaren. Nogmaals bedankt!


Marischka Verbeek, vrijwilliger van het jaar Zeist 2023

Wethouder Laura Hoogstraten maakte tijdens de feestelijke prijsuitreiking in het Torenlaan Theater de winnaars van de Zeisters Vrijwilligersprijzen 2023 bekend. Vrijwilliger van het jaar is geworden Marischka Verbeek van De Weggeefwinkel (kleding).

Er zijn ook groepsprijzen uitgereikt in drie categorieën. Winnaar in de categorie Cultuur is Gilde Zeist. De winnaar Maatschappelijk werden de chauffeurs van Voedselbank Zeist en de winnaar bij Zorg & Welzijn is Stichting Lobbus.

De winnaars van de groepsprijzen kregen een bedrag van 2000 euro en de vrijwilliger van het jaar Marischka Verbeek een dinerbon van 100 euro en een plek in de Walk of Fame (zijstraat Slotlaan ter hoogte van 196B) in de vorm van een tegel met haar naam.


Heuvelrugtuin aangeplant bij Couwenhoven Flat 20

In Flat 20 in Couwenhoven beheren bewoners uit de wijk al enige tijd een eigen ontmoetingsruimte, waar verschillende activiteiten worden georganiseerd. Je kunt er terecht voor een gezellig gesprek, een kop koffie of een creatieve middag. De verrommelde hoek bij een van de uitgangen is afgelopen weken omgetoverd tot een prachtige Heuvelrugtuin met zitplekje en inheemse beplanting. De bewoners tekenden hiervoor een groenadoptieovereenkomst met de gemeente en nemen het beheer van de tuin op zich. Zaterdag 4 november 2023 is met hulp van bewoners en wethouder Catsburg de nieuw aangelegde tuin beplant met heuvelrugtuinplanten. Tuin- en balkonbezitters konden deze zaterdag ook terecht voor een tuinadvies van de Heuvelrugtuinexperst van het IVN. Nu is het alleen nog wachten op het voorjaar!

Heuvelrugtuin


Basketbalveld voor Timon in Zeist

Dankbare jongeren bij de jeugdzorglocatie van Timon in Zeist maken enthousiast gebruik van het basketbalveld dat bij hen is geplaatst. De tuin van deze locatie heeft door middel van het basketbalveld een flinke upgrade gekregen.

Timon vangt jongeren op die tijdelijk niet thuis kunnen wonen. Het basketbalveld biedt deze jongeren de gelegenheid om zich te ontspannen en te genieten van sport en spel. Door de plaatsing van het basketbalveld en het aanbieden van inspirerende workshops kunnen wij de kinderen helpen te werken aan hun mentale weerbaarheid, ze een leerplek bieden en ontspanning geven.

Mede dankzij de bijdrage van SOZW konden wij dit mooie project realiseren voor de jongeren. Stichting van het Kind wil SOZW hartelijk bedanken voor hun mooie bijdrage.


Dagje uit met Korps Zeist Leger des Heils 

We hebben een geweldige dag gehad! Prachtig weer, vrolijke mensen…. De rit ging naar Brabant, Helmond. Met koffie onderweg, een gezellige lunch en een bezoek aan het Edah museum en het draaiorgelmuseum was de dag compleet. Wat hebben we een blije en dankbare gezichten gezien!

Omdat het herfstvakantie was, konden er ook een aantal gezinnen mee. Zij hebben alleen een bijstandsuitkering. Wat is het dan fijn te vertellen dat ze gratis mee mogen. Het is mooi om te zien dat er van verschillende afdelingen van ons Leger des Heils mensen vertegenwoordigd waren. De inloop, de ouderen, maatschappelijk werk en jeugd. Top!

Met dank aan onze sponsors, de Stichting Morgenster en De Stichting SOZW Zeist. waardoor dit dagje uit voor iedereen betaalbaar was.


Werkzaamheden speelbeek ‘t Griftbosje succesvol afgerond

Het water dat na enthousiast pompen of heftige regenval lang in de grindputten bleef staan was al langer een probleem. Dit is ongewenst omdat water dat lang in de grindputten blijft staan gaat stinken, bederft en het kan gevaarlijk zijn voor de jongste bezoekers. We sloten daarom de waterpomp regelmatig af. Maar dat vonden bezoekers vanzelfsprekend niet leuk.

Vorig jaar hebben we de Technasium klas van de Breul uitgedaagd hiervoor oplossingen te bedenken.

Een aantal van deze oplossingen zijn afgelopen week dankzij sponsoring van ‘Blauwe Bewoners Initiatief’, ‘Van Tellingen-Pul stichting’, ‘SOWZ Stimuleringsfonds Zorg en Welzijn Zeist’ en ‘Samen Duurzaam Zeist’ als onderdeel van groot onderhoud en uitbreiding gerealiseerd:

 • De bestaande grindputten zijn dieper uitgegraven en voorzien van schoon grind; 
 • En er is een derde grindput gegraven waarover een houten bruggetje is gemaakt; 
 •  De waterloop is uitgebreid met een zijtak die in deze nieuwe grindput uitloopt;
 • In de beek zelf zijn drie sluisjes gemaakt welke open en dicht gezet kunnen worden;

Om deze uitbreiding te maken is gewerkt met groot, gevaarlijk gereedschap en voertuigen. Er is cement gebruikt voor de afwerking van de waterloop. Dit had ongeveer een week nodig om goed te drogen en uit te harden.

We hebben daarom besloten dat het veiliger en praktischer was om het Griftbosje te sluiten voor bezoekers tussen 5 en 11 oktober.

Nu het allemaal klaar is, hebben de kinderen hier extra speelplezier voor terug. En de eerste enthousiaste reacties van bezoekers bevestigen dat deze ingreep een hele verrijking is voor ‘t Griftbosje. 

Het oude grind uit de putten wordt overigens gebruikt als basis voor de nog te realiseren rotstuin naast de ingang aan de Griffensteijnselaan.

Nog een waardevolle, duurzame en mooie uitbreiding van het Griftbosje, die in de komende maanden vorm gaat krijgen.


SOZW faciliteert uitdelen cadeaus aan eenzame ouderen en kinderen

De SOZW ondersteunt financieel het uitdelen van cadeaus door Sinterklaas, de Kerstman en de Paashaas aan eenzame ouderen en kinderen die het niet breed hebben.

Het gaat niet alleen om het cadeau, maar vooral om de aandacht die erbij komt, vertelt Mees van der Kieft, die al 45 jaar Sinterklaas, al 20 jaar Kerstman en sinds enkele jaren ook Paashaas is. ,,Het begon met dat ik cadeaus inzamelde bij familie en vrienden voor mensen die minder bedeeld zijn. Via mijn werk bij de brandweer en de WensAmbulance kom ik in contact met eenzame ouderen. Daar gaat mijn hart eveneens naar uit. Net als kinderen die in kindertehuizen zitten. Die waren er vroeger veel in Zeist, maar zijn nu overgebracht naar omliggende gemeenten.”

Als Kerstman deelt Mees oliebollen en chocolademelk uit, als Paashaas gaat hij eieren zoeken met kinderen en voor eenzame ouderen draait hij oude Hollandse hits. ,,Ze kunnen dan verzoekjes aanvragen. Die mensen vinden dat geweldig. De laatste jaren hebben we op het Vrijheidsplein de huiskamer van Sinterklaas ingericht, met een oude bank en open haard. Daar kunnen de mensen langskomen. Zowel ouderen als kinderen. We betrekken daar ook alle winkels bij. Bij elke winkel is een letter verstopt. Als de kinderen het woord geraden hebben, krijgen ze een cadeau.”

Mees schat in dat hij en de andere vrijwilligers met wie hij dit doet, elk jaar wel zo’n duizend mensen blij maken. ,,Mensen zijn verbaasd dat ze onverwacht een cadeau krijgen. Soms hebben ze een traantje in hun ogen. Wat ze vooral blij maakt, is dat ze niet vergeten worden. Bij onze bezoeken aan bejaardentehuizen trof ik eens een vrouw van 94 jaar. Ze zei: ‘Sinterklaas, weet je wat wij nou het leukste vinden? Dat jullie de tijd voor ons nemen!’ Het is heel dankbaar om dit te doen. Dankzij sponsoren als SOZW is dat mogelijk.


Fietslabyrinten voor Abrona

Bewegen is een belangrijk aandachtspunt voor mensen met een verstandelijke beperking. Daarom doet Abrona er alles aan om gedurende de dag een aanbod te creëren zodat clienten regelmatig kunnen bewegen. Op diverse locaties hebben we nu een Fietslabyrint mogen realiseren. Dit is een hometrainer die gekoppeld is aan een interactief scherm waarmee je diverse routes over de hele wereld kan fietsen. Ver weg en soms dichtbij, net waar een client behoefte aan heeft. Zo wordt bewegen ook leuk omdat je nieuwe plekken kan bekijken en bekende plekken van vroeger weer terug kan zien. Wij zijn erg enthousiast over deze combinatie omdat we zien dat clienten vaker en langer bewegen. 

Reacties op het Fietslabyrint van cliënten:

 • Wat zijn we blij met die fiets we zien de hele wereld!
 • Toeren naar Parijs en Amsterdam en Friesland.
 • Lekker binnen bewegen voor die grote tv, vakantie!
 • We zitten hier veel op het werk, daarom is het fietsen goed voor ons.
 • Ik wil graag dunner worden daarom ga ik op die fiets.
 • Misschien kom ik mijn familie wel tegen op het strand van Italie.
 • We leren van die fiets want je moet kiezen in welke stad we fietsen.
 • Echt heel gaaf dat laapirint, je zit en je bent weg!!
 • Dit is veel leuker dan gewoon fietsen want je ziet zoveel leuke dingen.
 • Ik was ook echt in New York en nu was ik er weer!!

Alle kinderen een zwemdiploma

Vorig jaar zijn wij gestart met ons project ‘Alle kinderen een zwemdiploma!’. Door de gevolgen van corona liepen veel kinderen achter met zwemles óf waren zelfs helemaal niet gestart. Dit project is ontzettend succesvol gebleken. Meer dan 1050 kinderen konden met hulp van ons fonds op zwemles!

Door de stijgende inflatie en energiecrisis groeit onze doelgroep en worden de steeds duurder wordende zwemlessen voor meer en meer ouders onbetaalbaar. De groep ouders en kinderen die onze ondersteuning nodig heeft, wordt hiermee steeds groter. Om deze reden gaan wij in 2023, in iets aangepaste vorm, door met ons project: ‘Nog meer kinderen een zwemdiploma!’.

Ieder kind een zwemdiploma

Aanvullend op afgelopen jaar zullen we in 2023 extra aandacht besteden aan kinderen met een beperking. Ervaring vanuit het afgelopen jaar heeft namelijk uitgewezen dat veel van deze kinderen speciale aandacht nodig hebben en er vaak maatwerk moet worden geleverd. Onderzoek van het Mulier Instituut (2021) bevestigt dit: ouders moeten de nodige hobbels nemen om passende zwemles te vinden voor hun kinderen met een beperking. Eén van deze hobbels zijn de hoge bijkomende kosten. Doordat gezinnen veel extra uitgaven hebben voor de zorg van hun kind, soms in combinatie met een lager gezinsinkomen, vormen de hogere kosten van de vaak langere zwemlestrajecten een drempel.

Tot slot willen we, als aanvulling op het project van afgelopen jaar, graag stimuleren dat kinderen na het behalen van hun zwemdiploma blijven zwemmen. Op die manier blijven kinderen plezier beleven aan het zwemmen én onderhouden ze hun zwemvaardigheden. Dit willen we doen door kinderen én hun ouders een 10-badenkaart aan te bieden nadat kinderen hun zwemdiploma hebben gehaald.


Bartiméus Fonds biedt in Zeist ruimte aan Authentiek Wonen

Ons doel is het realiseren van zelfstandige woonunits inclusief een gemeenschappelijk ruimte voor een groep van 10 tot 14 jongvolwassenen met ASS vanaf een gemiddelde intelligentie.

Zij krijgen een ‘eigen thuis’ in de vorm van een woonunit waar ze zelfstandig wonen, maar wel in groepsverband. We bieden de bewoners professionele begeleiding met aandacht voor persoonlijke ontwikkeling zodat ze meedoen in de maatschappij. Zij maken daarbij zoveel mogelijk hun eigen keuzes.

Het Bartiméus Fonds in Zeist wil op haar terrein ruimte bieden aan de Zeister stichting Authentiek Wonen. De stichting zocht al jaren naar een geschikte locatie voor het starten van een woonproject voor jong volwassenen met autisme die hulp nodig hebben bij het zelfstandig wonen. Naar verwachting duurt het echter nog twee tot drie jaar voor de bouw is gerealiseerd. Deze week ondertekende de stichting een intentieovereenkomst met Bartiméus, meldt stichting Authentiek Wonen.

Lees het artikel in De Nieuwsbode van 24 december 2022

Van links naar rechts Robert den Hamer (bestuurslid Authentiek Wonen), Joeke van der Mei (directeur Bartiméus Fonds),
Bert van Amerongen (Adviseur Huisvesting Bartiméus), Ingrid Peters (secretaris Authentiek Wonen) en Simone Engelmann (voorzitter Authentiek Wonen).


Een nieuwe website voor Stichting Leerkansen Zeist

Onderwijs is kostbaar. Onder het motto “Nu meedoen, is straks meetellen” biedt Stichting Leerkansen Zeist steun aan schoolgaande kinderen bij wie thuis onvoldoende geld beschikbaar is om de rekeningen van de school te betalen.

De Stichting Leerkansen Zeist probeert ervoor te zorgen dat kinderen uit gezinnen met weinig geld op school met alle binnen- en buitenschoolse activiteiten volledig kunnen meedoen.  Ouders van schoolgaande kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar kunnen een aanvraag indienen bij de Stichting Leerkansen Zeist. Kosten die voor vergoeding in aanmerking komen zijn: aanschaf laptop, tablet of elektronische rekenmachine, door de school voorgeschreven leermiddelen en bijdragen voor schoolactiviteiten zoals schoolreisjes, kerstvieringen, Suikerfeest, eindejaarafsluiting en excursies.

Dankzij een subsidie van SOZW te Zeist heeft de Stichting Leerkansen Zeist een nieuwe website kunnen laten bouwen. Op de nieuwe website van www.leerkansenzeist.nl kunnen ouders via de knop “Aanvraag indienen” het aanvraagformulier voor vergoeding online invullen. Wanneer de aanvrager op de knop “Verzenden” heeft gedrukt, wordt het ingevulde formulier automatisch doorgestuurd naar de administratie@leerkansen.nl . Vanuit de administratie krijgen ouders/verzorgers een ontvangstbevestiging toegestuurd. Bij toekenning van de aanvraag betaalt Stichting Leerkansen Zeist de kosten direct aan de betreffende school.

De nieuwe website is bereikbaar onder het vertrouwde url-adres: www.leerkansenzeist.nl  en is op 27 januari 2023 de lucht in gegaan.


35 jarig jubileum NPV-Zeist

In 2022 stonden we als Nederlandse Patiënten Vereniging (NPV), afdeling Zeist stil bij ons 35 jarig jubileum. Op 14 december jl. hebben we dat op een feestelijke bijeenkomst in de Stal den Eijck gevierd als bestuur, coördinatoren en vrijwilligers.

Het samenzijn kreeg een extra glans omdat op 7 december jl. de NPV-Zeist de vrijwilligersprijs 2022 in de categorie Zorg en Welzijn had gewonnen. Alle lof voor onze coördinatoren en vrijwilligers, die zich al zo lang onbaatzuchtig inzetten.

De gemoedelijke jubileumbijeenkomst werd opgeluisterd met een interactieve, educatieve lezing over palliatieve zorg en was het voor en tijdens het buffet een gezellig samenzijn.

De jubileumbijeenkomst werd mede mogelijk gemaakt door het Stimuleringsfonds Zorg en Welzijn, waarvoor we hen zeer erkentelijk zijn. Mede dankzij jullie financiële betrokkenheid kijken we terug op een geslaagde jubileumbijeenkomst. Chapeau.

2022

Even voor Zeven

Sinds 1 januari is de vierde productie van het TV journaal van de Algemene Seniorenvereniging Zeist (ASZ) dagelijks twee maal te zien op Slotstad rtv. Het programma, Even voor Zeven wordt  elke dag twee maal uitgezonden om 06.50 en 18.50 uur. Slotstad RTV is te vinden op Ziggo kanaal 45 en KPN kanaal 1467 (dat is van kanaal 1, één kanaal “terug” gaan).

Foto’s tijdens de opname van de uitzending

Namens de commissie Even voor Zeven van de Algemene Senioren Vereniging Zeist (ASZ) willen wij het Stimuleringsfonds Zorg en Welzijn Zeist (SOZW) hartelijk bedanken voor het verlenen van de gevraagde subsidie.


Zeister Vrijwilligersprijzen 2022

Ook dit jaar organiseren wij weer de Zeister Vrijwilligersprijzen! Wie of welke organisatie ga jij nomineren? Aanmelden kan tot 2 oktober.

Klik hier om aan te melden voor de Zeister Vrijwilligersprijzen

In de week van 17 oktober 2022 maakt de vakjury per prijs en categorie (groepsprijzen) een top 3 bekend. Vanaf half november 2022 kan iedereen op deze website stemmen op de voordracht van de vakjury. De sluitingstermijn voor het stemmen is op 28 november 2022 om 23.59 uur. Op 7 december 2022 vanaf 16.00 uur is de prijsuitreiking van de Zeister Vrijwilligersprijzen 2022 in het Torenlaan Theater.

2021

Het plein naast de weggeefwinkel in Zeist is in de afgelopen weken omgetoverd tot hét OntmoetingsPlein voor en door bewoners van Vollenhove met optimale steun van de Wijkmanager Wim van Keulen en zijn team.

In de afgelopen maanden heeft Brenda Emmen van MeanderOmnium samen met bewoners ideeën bijeen gebracht en een plan is gemaakt voor het nieuwe OntmoetingsPlein. Centraal daarin staat het in contact komen met andere bewoners van de wijk. Het mooie is, is dat deze plek straks een plek wordt voor jong en oud, waar mensen uit de buurt samen kunnen komen. Zo zijn er bijvoorbeeld sfeervolle ‘Ontmoetingstafels” waar samen eten en uitwisseling centraal staat. Samen met timmervrouw Petra hebben bewoners hier een grote tafel gemaakt en komt er mogelijk ook nog een buitenkeuken. Het is prachtig om te zien hoe lokale fondsen achter dit plan voor een OntmoetingsPlein Vollenhove staan. Want dit wordt mogelijk gemaakt door financiering van de Rotary Zeist, Van Tellingen–Pul en Stimuleringsfonds Zorg & Welzijn.

Heb jij een mooi project in je buurt en zoek je een financiële bijdrage? Klik dan op Aanvraag


Donatie SOWZ voor ADRA Share & Care

ADRA Share & Care is een activiteitencentrum in Huis ter Heide (Zeist). We willen mensen met elkaar in contact brengen, zodat we met elkaar sterker komen te staan. Dit doen we o.a. door middel van activiteiten, zoals Nederlandse taalbegeleiding, creatieve middag, Ommetje door de Wijk met de buurtsportcoach en tuinactiviteiten. Met name de tuinactiviteiten zijn laagdrempelig. We willen de opbrengst van de tuin ook gebruiken voor het aanbieden van thee en lunches. 

Door contacten met buurtbewoners, vrijwilligers van de tuin en met directie van de naastgelegen Basisschool is het plan ontstaan om een natuurpad aan te leggen op het terrein van Oud Zandbergen en eventueel omringend gebied. Het plan is een natuurpad aan te leggen met informatie over bomen, planten en dieren, opdrachtjes erbij en belevingsplekken. Dit natuurpad kan dan gebruikt worden door basisscholen en gezinnen. We proberen er een leuke natuuractiviteit van te maken, zodat dit ook in coronatijd een leuk en leerzaam uitstapje is. 

We zijn erg blij met de donatie van SOWZ om materiaal voor deze tuin en de aanleg van het natuurpad aan te schaffen .

ADRA Share & Care


GVPZeist is er voor iedereen die wil praten over levensvragen

In de periode dat iemand ongeneeslijk ziek is, of als de dood dichtbij is, komt alles in een ander licht te staan. Er zijn vragen. Hoe nu verder? in deze periode kan het behulpzaam zijn om ervaringen en vragen te delen met iemand die niet direct tot de levenskring behoort, maar wel betrokken is bij de situatie. Iemand die luistert, met aandacht en zonder oordeel, die ruimte schept voor alle tegenstrijdige gevoelens en gedachten. Iemand die helpt een weg te zoeken. Dat kan een geestelijk verzorger zijn die zich bezighoudt met ondersteuning bij levensvragen. Hij of zij is geoefend in luisteren, zodat iemand zich kan uitspreken en tot zichzelf kan komen. De aandacht is niet gebonden aan een geloofsrichting of een kerk, het gaat om de eigen weg, De geestelijk verzorger komt bij thuis en indien gewenst, kunnen bij de gesprekken ook familieleden of vrienden aanwezig zijn.

Binnen onze stichting is een poule van geestelijk verzorgers beschikbaar voor begeleiding van patiënten in de palliatieve fase thuis. Deze zijn professioneel geschoold binnen een erkende beroepsopleiding. De gesprekken met een geestelijk verzorger zijn vertrouwelijk. Wij hebben immers een beroepsgeheim en zo is uw privacy gewaarborgd. De geestelijk verzorgers van GVPZeist zijn werkzaam als vrijwilliger en dientengevolge zijn er geen kosten verbonden aan het verlenen van deze geestelijke zorg.


Dansmarathon en Jongerengroep Stichting Creatief Herstel!

Op 10 oktober is het jaarlijks de landelijke dag van de psychische gezondheid! Afgelopen jaar organiseerden wij een dansmarathon om geld in te zamelen voor onze stichting en om aandacht te vragen voor mensen die te maken hebben met psychische klachten.

De dag was een groot succes en vanwege de grote ruimte kon de dansmarathon op 1,5 meter afstand veilig doorgang vinden.

Jongeren programma. Omdat er veel jongeren zijn in Nederland die op latere leeftijd te maken krijgen met psychische klachten heeft Stichting Creatief Herstel een programma ontwikkeld om deze groep beter uitgerust de toekomst in te laten gaan. Het programma richt zich op een beter zelfbeeld, meer zelfvertrouwen en meer zelfredzaamheid. Het programma zou eind 2020 van start gaan maar werd vanwege de lockdown uitgesteld. Inmiddels is de eerste groep gestart via een onlineverbinding en maken de jongvolwassen al mooie stappen met het programma!

Er werden verschillende danslessen gegeven allemaal gericht op fijn bewegen en het krijgen van meer zelfvertrouwen! Er werden voor elke les kaartjes verkocht en de opbrengst kwam volledig ten gunste van Stichting Creatief Herstel.

Het bewegen gaat onderdeel uitmaken van het programma zodra de lockdown voorbij is. Alle voorbereidingen zijn gedaan en de materialen zijn gekocht ook hebben we iemand die deze lessen gaat geven.

Jongeren programma.

Omdat er veel jongeren zijn in Nederland die op latere leeftijd te maken krijgen met psychische klachten heeft Stichting Creatief Herstel een programma ontwikkeld om deze groep beter uitgerust de toekomst in te laten gaan.

Het programma richt zich op een beter zelfbeeld, meer zelfvertrouwen en meer zelfredzaamheid. Het programma zou eind 2020 van start gaan maar werd vanwege de lockdown uitgesteld. Inmiddels is de eerste groep gestart via een onlineverbinding en maken de jongvolwassen al mooie stappen met het programma!

Stichting Creatief Herstel

Logo StCreatiefHerstel


De SOZW heeft subsidie gegeven aan het Leger Des Heils voor de aanschaf van een laptop en een printer ter ondersteuning van het maatschappelijk spreekuur, dat elke vrijdagmorgen plaatsvindt.

Er worden ongeveer 50 mensen bereikt met dit initiatief, die dak- of thuisloos zijn, in de maatschappelijke problemen gekomen zijn en een zetje nodig hebben terug naar de maatschappij.

Leger Des Heils


Project Kerk en Samenleving ‘Iedereen telt mee’

Vanuit het gegeven dat niet alle mensen uit de doelgroep de weg weten te vinden naar de Wijkinloophuizen van Kerk en Samenleving, is het project ‘Iedereen telt mee” gestart. Doel van het project is om middels huisbezoeken in contact te komen met mensen die eenzaam zijn of zich zelfs in een sociaal isolement bevinden.

Per definitie is deze groep moeilijk te bereiken! Partijen binnen de netwerken van de inloophuizen zijn dan ook nodig, om het contact tot stand te brengen. Zo kon het gebeuren dat de beheerder van een wooncomplex een medewerker van Kerk en Samenleving introduceerde bij een bewoner. Ter plekke was het dan de vraag of de bewoner daar goed op reageerde en of er huisbezoeken gebracht mochten worden, om zo een vertrouwensband op te bouwen. Maar ook o.a. via sociaal wijkteams werden mensen aangemeld voor het project.

De bezoeken aan huis worden gebracht door de coördinatoren van de Wijkinloophuizen en waar mogelijk worden ook vrijwilligers ingezet. De huisbezoeken kenmerken zich door het ontbreken van ‘een agenda’ . Dat betekent dat er geen doelen aan het gesprek worden gesteld en dat het gaat om het opbouwen van een vertrouwensrelatie door ‘er te zijn’.

Beoogd resultaat van de huisbezoeken is het opbouwen van een vertrouwensrelatie. Vandaaruit is het mogelijk om signalen op te pakken en eventueel hulp in te schakelen bij problemen. Ook lukt het soms om een persoon mee te loodsen naar het wijkinloophuis, waarbij dan gelijk zijn of haar netwerk wordt vergroot en men ‘meedoet’.

In 2020 is er 573 keer contact geweest met of een bezoek afgelegd bij 63 eenzame mensen. 352 van die contacten zijn gedaan door de coördinatoren van de wijkinloophuizen en een externe maatschappelijk werker en 221 door vrijwilligers. De verdeling over het jaar was als volgt.

Ook in 2021 loopt het project door, waarbij gewerkt wordt aan de verdere inzet van vrijwilligers. Om die reden wordt in dat jaar een training ontwikkeld voor vrijwilligers, toegespitst op het leggen van contact en kennis over eenzaamheid. De coördinatoren zullen in de toekomst meer en meer de koppeling van vrijwilliger en degene die bezoek ontvangt op zich gaan nemen. Daarnaast zullen zij voor coaching van de vrijwilligers zorgen.

Het project wordt gefinancierd door het Kansfonds en door het Stimuleringsfonds Zorg en Welzijn SOZW in Zeist.


Ratatoeje TV van KLOS Media helpt bewoners van Dennendal de Coronaperiode door

Ieder van ons heeft last van de gevolgen van de Coronacrisis. Overal om ons heen en in de media wordt steen en been geklaagd over de beperkingen die het ons in allerlei vormen oplegt.

Maar er zijn ook diverse groepen in onze samenleving die je eigenlijk nooit hoort, zoals bijvoorbeeld de bewoners van de zorginstelling Reinaerde, locatie Dennendal in Den Dolder.
Een groep van 235 mensen die al sinds maart 2020 aan huis is gekluisterd en door deze situatie nauwelijks nog van een vorm van dagactiviteiten en vrijetijdsbesteding kan genieten.

Daarom heeft KLOS Media het initiatief genomen om, i.s.m. de professionals van Dennendal, een wekelijks televisieprogramma te produceren, waarin een stukje van de gemiste dagactiviteiten op een aangepaste manier kon worden overgebracht naar de huiskamer van de bewoners met als doel hen zo op een bijzondere manier te activeren, om zo de donkere wintermaanden te overbruggen.

Het televisieprogramma van 1,5 uur werd wekelijks op vaste tijden uitgezonden en herhaald en kon in elk woonhuis op Dennendal worden bekeken. Met dit initiatief hoopte het productieteam van KLOS Media een beetje verlichting te brengen in deze sombere tijden en speciaal voor deze (wat vergeten) groep elke week iets te bieden waar zij weer met plezier naar kunnen uitkijken.

Om dit doel te kunnen bereiken is er flink aan fondsenwerving gedaan, zo ook bij SOZW. Dit heeft geresulteerd in een aantal zeer enthousiaste fondsen, waarmee ‘Ratatoeje TV’ was geboren!

Om te toetsen of de toon en de verscheidene onderwerpen aansloegen bij de bewoners, heeft er een tussentijdse evaluatie (met vragenlijsten aan de begeleiders) plaatsgevonden. Daar kwam uit dat de afleveringen door zowel bewoners als hun begeleiders met veel enthousiasme werden ontvangen. Daarnaast hebben we kunnen monitoren hoe het bereik was, door de afleveringen uit te zenden op een besloten kanaal van Youtube. Uitkomst daarvan is dat er een gemiddeld kijkcijfer van 190 per aflevering was. Dit betekent dat er per woongroep (dit zijn er 22) gemiddeld 8x naar de uitzending per keer is gekeken. Daarmee is ons doel ruimschoots bereikt, mede dankzij SOZW! Nogmaals hartelijk dank daarvoor!

A3 Poster Ratatoeje TV


Vrijwilliger Carla Meeng legt derde tegel in de Walk of Fame

Afgelopen donderdag was het zover: vrijwilliger van het jaar 2020 Carla Meeng mocht samen met wethouder Marcel Fluitman ‘haar’ tegel leggen in de Walk of Fame. Het is de derde tegel op rij in de Walk of Fame die exclusief voor vrijwilligers in de gemeente Zeist is gemaakt. Hij bevindt zich in een zijstraat van de Slotlaan ter hoogte van de Bruna. De uitreiking van de vrijwilliger van het jaar is onderdeel van de Vrijwilligersprijzen die ieder jaar door de Vrijwilligerscentrale Zeist worden georganiseerd om vrijwilligers in het zonnetje te zetten.

Wethouder Marcel Fluitman helpt Zeister vrijwilliger van het Jaar Carla Meeng met het plaatsen van haar Walk of Fame Steen 

Vrijwilliger Carla Meeng is al bijna 20 jaar actief bij het Hospice Heuvelrug. Voor haar is vrijwilligerswerk “de normaalste zaak van de wereld” en was de nominatie dan ook echt niet nodig. In aanloop naar de uitreiking, die op 7 december jl. al plaats vond in het Beauforthuis, werd zij echter steeds enthousiaster en trotser op haar vrijwilligerswerk. Ook zag zij het als een kans om het Hospice Heuvelrug op een positieve manier onder de aandacht te brengen. Marry Bootsma, voormalig vrijwilligerscoördinator van het Hospice heuvelrug en sinds deze week met pensioen, roemt haar enthousiasme én ervaring waardoor zij een voorbeeld is voor velen.

Naast de individuele prijs waren er afgelopen jaar ook groepsprijzen te winnen. Deze uitbreiding is mogelijk door uitbreiding in de organisatie van de Vrijwilligersprijzen. Naast de Vrijwilligerscentrale Zeist zitten nu ook Stimuleringsfonds Zorg en Welzijn en de Van Tellingen Pul Stichting in de organisatie. Bij de groepsprijzen, die bestaan uit een prijs van € 2.000,-., ging de prijs binnen de categorie ‘Cultuur’ naar het Koninklijk Harmoniegezelschap O.B.K. Zeist. In de categorie  ‘Maatschappelijk’ won de Weggeefwinkel en in de categorie ‘Zorg & Welzijn’ gingen de meeste stemmen naar de Voedselbank.

Wethouder Marcel Fluitman helpt Zeister vrijwilliger van het Jaar Carla Meeng met het plaatsen van haar Walk of Fame Steen

Wethouder Marcel Fluitman helpt Zeister vrijwilliger van het Jaar Carla Meeng met het plaatsen van haar Walk of Fame Steen. Foto’s: Mel Boas


Aanleg speelbeek met waterpomp Griftbosje 

Het Griftbosje is een zogenaamd bewonersinitiatief. Een aantal omwonenden is zich gaan bekommeren om het verwaarloosde stuk groen naast de speeltuin aan de Ridderschapslaan. In overleg met Gemeente Zeist is daar een beheerovereenkomst voor afgesloten. De werkgroep van omwonenden onderhoudt nu het terrein.

Voordat de beheerovereenkomst werd aangegaan, is er een enquete in de wijk gehouden om te weten te komen hoe andere wijkbewoners aankijken tegen het stuk groen en wat daar zou kunnen gebeuren. Uit de enquete bleek dat er vooral interesse was in natuurlijk spelen voor kinderen uit de buurt en voor het verhogen van de biodiversiteit van het gebied. 

Het feit dat vroeger de Grift over het terrein zou hebben gelopen, was de aanleiding om iets met water terug te brengen in het gebied. In eerste instantie werd gedacht aan een wadi (regenwaterinfiltratie). Al pratend en denkend ontstond de gedachte dat het wel heel leuk zou zijn als kinderen ook met het water zouden kunnen spelen.

Samen met Paul van Eerd van Buro Buitenruimte is toen een ontwerp gemaakt voor een speelbeek. Doordat er al een verhoging in het terrein aanwezig is, was het logisch om hier de handpomp te plaatsen, waarmee je grondwater op kunt pompen. Dit water loopt vervolgens via een houten bak en betonnen beekloop naar beneden, waar een bezinkput met grind is aangelegd. Hier zakt het water langzaam weer de bodem in.

Met behulp van drie fondsen (SOZW, Van Tellingen Pul, Blauwe Bewonersinitiatieven) hebben de omwonenden het project kunnen laten realiseren. Waar mogelijk staken de omwonenden zelf de handen uit de mouwen. Zo ontstond een mooie samenwerking van professionals en vrijwilligers. De speelbeek is vanaf de eerste dag een succes. 

Het Griftbosje

2020

Vakantie vieren met een beperking

Sinds maart beinvloedt Het Coronavirus ons dagelijks leven en de wijze waarop we onze vrije tijd invullen. Voor mensen met een beperking, maar ook voor ouders en verzorgers, is de impact hiervan heel groot. Ondanks het feit dat 90% van de vakanties is geannuleerd, hebben we toch een aantal groepsvakanties voor mensen met een verstandelijke beperking kunnen laten doorgaan. Dankzij de goedgekeurde richtlijnen van het RIVM hebben we op deze manier deelnemers en vrijwilligers kunnen laten genieten van een ontspannen weekje weg. Dertien bewoners van de gemeente Zeist kunnen dankzij de financiële bijdrage van de SOZW met een glimlach en twinkels in de ogen terugdenken aan een geslaagde vakantie.

Stichting Het Buitenhof


Stichting Dorpshuis Austerlitz

Dorpshuis Austerlitz heeft een nieuw onderkomen in het Hart van Austerlitz. Na jaren vergaderen is de sleutel overhandigd aan Lia van Dijk, de voorzitter van het Dorpshuis. Het is echt prachtig geworden, De grote ramen met het uitzicht op het Dorpsplein en de omgeving, de lichtgrijze vloer en de royale bar en de ruime keuken waar binnenkort de kok de maaltijden kan bereiden voor de ouderen en alleenstaanden. U bent van harte welkom in het prachtige dorpshuis zolang u de Corona-richtlijnen in acht neemt.


Op de foto: Voorzitter van het Dorpshuis, mevr. Lia van Dijk en wethouder Fluitman.

Website Dorphuis Austerlitz, www.dorpshuis-austerlitz.nl

Klik op het artikel voor de volledige PDF van de publicatie van de Prikkel


SOZW faciliteert maatjesproject Start Kansrijk

De komende maanden worden in de StadsPers enkele projecten uitgelicht die recent steun ontvingen van de Zeister fondsen SOZW Stimuleringsfonds voor Zorg en Welzijn in Zeist en de Van Tellingen-Pul Stichting. Een voorbeeld van een project dat SOZW heeft ondersteund is een maatjesproject van Stichting Samen Oplopen, waarbij vrijwilligers maatje zijn van kwetsbare jonge moeders.

De bedoeling is dat de vrijwilliger maatje is van de moeder tijdens de zwangerschap en de eerste twee jaar van het leven van het kind. Nienke Walstra is coördinator van het project Start Kansrijk. Zij doet de intake gesprekken en zorg voor de koppelingen. De moeders komen in de meeste gevallen via het Centrum voor Jeugd en Gezin, de verloskundige of de integratieroute. Nienke begeleidt de vrijwilligers gedurende het traject.

Klik hier om meer te lezen over het Project Kansrijk


Wijkinloophuis Kerckebosch vernieuwd

Wijkinloophuis Kerckebosch heeft haar intrek genomen in een woning aan de Prinses Margrietlaan 32, op de begane grond. Donaties van het Stimuleringsfonds voor Zorg en Welzijn, de Van Tellingen-Pul Stichting en particulieren maakten het financieel mogelijk om nieuwe meubels aan te schaffen. Met de vrijwillige inzet van een interieur styliste konden de ruimten sfeervol worden ingericht, om het een plek te maken waar mensen graag zijn en zicht thuis voelen.

Wijkinloophuis Kerckenbosch is van maandag tot en met vrijdag geopend van 10 tot 12 uur voor een gratis kopje koffie of thee en een praatje. Kijk voor uw bezoek eerst even op de website www.wijkinloophuiskerckebosch.nl. U bent welkom!

Klik hier om het artikel te lezen als PDF


Vrijwilligers Bedankt

Op 7 december 2020, de Dag van de Vrijwilliger, vond in Zeist de uitreiking plaats van de Zeister Vrijwilligersprijzen 2020. Via deze link kun je de uitzending terug zien. Met deze prijzen tonen we onze waardering aan alle vrijwilligers in de gemeente Zeist voor hun inzet.

Waarom vrijwilligersprijzen? 
Binnen onze gemeente zetten heel veel mensen zich vrijwillig in voor een ander of voor een organisatie. De inzet van deze vrijwilligers is onmisbaar op vele terreinen en van onschatbare waarde voor de Zeister samenleving. We kunnen stellen dat veel initiatieven en projecten binnen onze gemeente alleen bestaan dankzij en/of met de hulp van vrijwilligers. En in coronatijd misschien nog wel meer dan buiten coronatijd. Dat verdient onze waardering! De Zeister Vrijwilligersprijzen zijn een blijk van waardering voor de passie en toewijding van al deze mensen.

MeanderOmnium directeur Jan Willem Voogd zegt over vrijwilligers: “Zij zijn het goud van de samenleving”. Wethouder Fluitman zegt het nog krachtiger: “Zonder vrijwilligers gaat het niet”.

Prijzen
Er zijn vanaf 2020 meerdere prijzen te verdelen: de individuele prijs en de groepsprijzen:

 • De individuele prijs is een enorme waarderingsprijs. Naast bloemen en toegangskaarten voor het theater ontvang je een plekje in de Walk of Fame met een tegel met jouw naam erop.
 • Bij de groepsprijzen is er voor de winnaar van een categorie een geldbedrag van 2.000 euro te winnen. We hebben voor de groepsprijzen drie categorieën: cultuur, maatschappelijk en zorg & welzijn. Dit bedrag moet voor een concreet doel binnen de organisatie worden gebruikt; de prijswinnaar maakt dit bekend bij de prijsuitreiking.

Daarnaast hebben wij voor alle vrijwilligers in Zeist dit jaar een leuke attentie als blijk van waardering. Deze attentie wordt mede mogelijk gemaakt door een financiele bijdrage van de Rotary Club Zeist. Door corona helaas geen high tea in Figi maar een coronaproof oplossing.

Planning
De aanmeldingstermijn voor de Vrijwilligersprijs  is gesloten op 31 oktober 2020 om 23.59 uur. Op 5 november 2020 heeft de vakjury per prijs en categorie (groepsprijzen) een top 3 bekend gemaakt. Vanaf 9 november 2020 kan het publiek op deze website stemmen op de voordracht van de vakjury. De sluitingstermijn voor het stemmen is op 29 november 2020 om 23.59 uur. Op 7 december 2020 vanaf 19 uur is de prijsuitreiking. De locatie maken wij later bekend.

Initiatiefnemers 
De prijzen zijn een initiatief van de Vrijwilligerscentrale Zeist in samenwerking met het Stimuleringsfonds Zorg en Welzijn Zeist en de Van Tellingen – Pul Stichting.

Vrijwilligersprijzen Zeist


Donatie Sunbeam Solar

Maatschappelijk verantwoord ondernemen zit in het DNA van Sunbeam. Na het uitbreken van de Corona crisis is intern het idee ontstaan om iedere maand een lokaal goed doel of stichting, welke maatschappelijk betrokken is bij de kwetsbaren in onze samenleving, in het zonnetje te zetten!

In de maand juni is ervoor gekozen om een financiële bijdrage te leveren aan het Stimuleringsfonds Zorg en Welzijn (SOZW). Dit plaatselijke fonds verleent financiële ondersteuning aan verschillende initiatieven binnen de Gemeente Zeist op het gebied van zorg en welzijn. Denk hierbij aan projecten omtrent ouderen die dreigen te vereenzamen, kansarme jongeren en mensen met een beperking.

Op vrijdag 14 augustus is de cheque door Mia Monsjou-Butler en Ingrid van Maarschalkerweerd van SOZW in ontvangst genomen.


Humanitas telefooncirkels geeft – elke dag weer – een veilig gevoel

De heer Koopman neemt al enige jaren deel aan de telefooncirkels van Zeist. Het dagelijks belrondje in de ochtend met diverse deelnemers geeft hem een fijne start van de dag.

De heer Koopman woonde samen met zijn echtgenote. Helaas is hij enkele jaren geleden weduwnaar geworden. Hij woont nog steeds zelfstandig en wil dit heel graag blijven al gaat het lopen wat minder goed. Daarom komt hij niet zoveel meer buiten de deur. Ook heeft hij maar beperkte sociale contacten. Zo nu en dan voelt dit wat minder comfortabel. Wat als er iets zou gebeuren?

Op enig moment hoorde de heer Koopman over de activiteit Telefooncirkels. Dat leek hem wel wat. Hij heeft zich aangemeld en nu heeft hij elke ochtend even kort telefonisch contact met een andere deelnemer. Gewoon om even te horen of je deze dag weer goed bent opgestart. De Telefooncirkels geeft de heer Koopman elke dag weer een veilig gevoel.

Heeft u ook interesse om deel te nemen aan de Telefooncirkels? Of wilt u zich inzetten als vrijwilliger bij de telefooncirkels in Zeist? Neemt u dan contact op met Humanitas, afdeling Heuvelrug via 06 – 35 122 389 of heuvelrug@humanitas.nl. Website www.humanitas.nl/afdeling/heuvelrug


Het persoonlijke verhaal over de oorlog

Kun je door middel van een persoonlijk verhaal de emotie en de verbeelding triggeren van je publiek daarbij het mechanisme van een genocide ontleden om datzelfde publiek tot andere inzichten te brengen als het gaat om hedendaagse maatschappelijke ontwikkelingen? En kunnen naoorlogse gastsprekers dezelfde emotie en verbeelding bij leerlingen teweegbrengen als ooggetuigen?
Dit waren de eerste twee vragen die wij onszelf stelden toen een ooggetuige van de Holocaust aangaf, dat zij over niet al te lange tijd fysiek en mentaal niet meer in staat zouden zijn om hun persoonlijke verhaal op scholen of herdenkingen te vertellen. Of er simpelweg niet meer zou zijn.

Als wij naar de wereld om ons heen kijken, zijn momenteel de termen polarisatie, antisemitisme en racisme van toepassing. In onze visie helpt de kracht van het persoonlijke verhaal om deze polarisatie tegen te gaan en meer begrip en inleving te kweken voor mensen die anders denken dan jijzelf.

NA DE OORLOG is een stichting en ons doel is om door persoonlijke verhalen over genocides antisemitisme, racisme en discriminatie aan de orde te stellen. Denken en handelen vanuit het belang van het onderwijs is het uitgangspunt om het persoonlijke verhaal vorm te geven. Een combinatie van ‘kijken naar’, ‘zelf doen’ en ‘reflecteren op’ vormt de basis voor al onze activiteiten.

Gastles Na de oorlog

Naar schatting worden er in Nederland door merendeels eerste generatie gastsprekers ongeveer 2000 gastlessen over WO2 gegeven. Hiermee worden ruim 42.000 leerlingen bereikt. Er bevinden zich in Nederland volgens de cijfers van het CBS 576.336 leerlingen in leerjaar 7 en 8 van het basisonderwijs en leerjaar 3 van het voortgezet onderwijs.

Kijk op de website voor het aanvragen van een gastspreker, project of workshop.

www.nadeoorlog.nl

info@nadeoorlog.nl

Logo Stichting Na de oorlog


Gratis iPad cursus populair onder senioren

De computer/ iPad wordt, ook voor ouderen, steeds belangrijker om bankzaken te regelen en voor communicatie met de overheid en zorgverleners. De seniorenverenigingen KBO-PCOB en ASZ bieden een gratis internetcursus aan voor senioren. De cursus bestaat uit vier dagdelen van twee uur en dankzij een bijdrage van de SOZW kunnen de deelnemers een maand lang een gratis iPad lenen om vertrouwd te raken met de mogelijkheden.

U hoeft geen lid te zijn van (een van de) seniorenverenigingen. Aanmelden kan via Peter van der Arend, 030 691 85 35 of per e-mail, pcm.arend@ziggo.nl


Wijkinloophuis Zeist west is verbouwd en opnieuw ingericht!

De vier wijkinloophuizen van Stichting Kerk en Samenleving bieden kwetsbare en eenzame wijkbewoners een gastvrije plek om anderen te ontmoeten en aan allerhande activiteiten mee te doen. Inloophuis Zeist west is nu verbouwd en opnieuw ingericht. Er is een gezellige ruimte ontstaan die uitnodigt om er een bezoek te brengen. Nieuwe tafels met stoelen in vier warme kleuren, een dressoir, een mooi vijfluik aan de muur, planten in nieuwe potten en bijpassende accessoires, zorgen voor een sfeervolle uitstraling en nodigen uit om even te gaan zitten en gezellig een praatje te maken.

Een lange rij van tafels biedt plaats aan groepen die naaien of creatief bezig zijn. Er is een computerhoekje en het inloophuis beschikt nu over een nieuwe, goed ingerichte keuken. Dat biedt mogelijkheden om warme maaltijden aan te bieden. Maar ook om soep te bereiden in de eigen keuken, voor een al bestaande de activiteit ‘Samen Soepen’ waarbij een buurtbewoner of een vrijwilliger soep maakt voor buurtbewoners. Eén van de kookvrijwilligers zou ook graag een kookgroepje starten voor mensen die niet graag voor zich alleen koken of hulp nodig hebben bij het koken. Daarbij is het gezelliger om samen te eten.

Inloophuizen Stichting Kerk en Samenleving Zeist

Wijkinloophuis Zeist

Wijkinloophuis Zeist biedt een gastvrije plek aan kwetsbare en eenzame bewoners in Zeist.

Wijkinloophuis Zeist

Een ruim opgezette inloopruimte om elkaar te ontmoeten, koffie te drinken en samen te eten.

Een ruim ingerichte keuken waar vrijwilligers soep en maaltijden koken voor het ‘samen soepen’ en ‘samen eten’.

Regelmatig worden er complimenten gemaakt over de nieuwe ruimte die door de verbouwing en herinrichting een stuk uitnodigender is geworden.


Zeister fondsen dragen graag bij aan Zeister initiatieven

Stimuleringsfonds Zorg en Welzijn Zeist (SOZW) en Van Tellingen-Pul stichting zijn op zoek naar projecten in de Zeister samenleving om financieel te ondersteunen.
In de komende maanden worden vier initiatieven, die al steun mochten ontvangen, uitgelicht in de StadsPers.

Klik hier om het artikel te lezen als PDF.

2019

Op de koffie met de Gouden Koets

Elke dinsdagmorgen tussen 10.00 en 12.00 uur bent u welkom op de Gouden Koffie in Ontmoetingscentrum Binnenbos. Ouderen die slecht ter been zijn kunnen gratis gebruik maken van de Gouden Koets. Wij halen u op voor het bezoek aan het Gouden koffie-uurtje of een bezoek aan de arts of apotheek in Ontmoetingscentrum Binnenbos en brengen u ook weer thuis. Deelname aan Gouden Koffie is geheel kosteloos.

De Stichting Vrienden van het Binnenbos is ook een samenwerking aangegaan met AH, vestiging Kerckebosch om zelfstandig wonende ouderen, die slecht ter been zijn te helpen om zelfstandig boodschappen te doen. Op verzoek worden de ouderen op donderdagmiddag tussen 13.30 en 15.00 uur met de ‘Gouden Koets’ thuis opgehaald en naar de winkel gebracht. Na het boodschappen doen worden de ‘klanten’ weer veilig thuis gebracht.

U kunt een rit aanvragen door te bellen met 06 14 32 08 72 of stuur een mail aan post@vriendenvanhetbinnenbos.nl


Klik hier om het artikel te lezen, Boodschappen doen met de Gouden Koets


Reanimatie cursus

In november 2019 hebben 24 inwoners van Austerlitz het certificaat basale reanimatie behaald. De cursus was door Coöperatie Austerlitz Zorgt aangeboden in samenwerking met Protestantse Gemeente De Hoeksteen en Sportvereniging Austerlitz. De deelnemers hebben zich inmiddels aangemeld als burgerhulpverlener bij de Hartstichting. Dat betekent dat zij kunnen worden opgeroepen als er in hun buurt een reanimatie moet plaatsvinden. De cursus is mede mogelijk gemaakt door subsidie van de Stichting Ondersteuning Zorg en Welzijn Zeist.


Meedoen = meer kansen!

Het Jeugdfonds Sport Zeist maakt het mogelijk dat kinderen en jongeren uit Zeist uit gezinnen met weinig geld, toch lid kunnen worden van een sportclub. In Zeist leven zo’n 1000 kinderen in armoede. Voor die kinderen betalen we de contributie/lesgeld en zo nodig de benodigde attributen.

Nederland is één van de rijkste landen ter wereld. Toch groeien zo’n 1 op de 9 kinderen op in een gezin dat moet rondkomen van een bestaansminimum. Dat betekent dat er thuis geen geld is voor sportclubs. Kinderen lopen daardoor allerlei kansen mis die voor andere leeftijdsgenootjes vanzelfsprekend zijn, want door te sporten, ontwikkelt een kind zich beter op fysiek, mentaal en sociaal vlak. Dat is niet alleen belangrijk voor de ontwikkeling en toekomst van het kind, maar ook voor het gezin en uiteindelijk voor de samenleving. Dankzij het Jeugdfonds Sport kunnen kinderen en jongeren uit gezinnen waar weinig geld is, wél sporten.

Project Bruggen Bouwen. Leerlingen CCZ bieden boekje en kwartet aan aan wethouder Marcel Fluitman


SOZW ondersteunt muziekmiddagen in wijkinloophuis Het Lindenhuis met een bijdragen voor een nieuwe muziekinstallatie.

StadsPers 23 september 2019

Download het artikel als PDF


AED voor De Paraplu Zeist

De Paraplu Zeist organiseert al 50 jaar in de avonduren activiteiten voor mensen met een verstandelijke beperking. De bedoeling is, dat men in een ontspannen en gezellige sfeer bezig is, iets leert en vaardigheden ontwikkelt die altijd van pas kunnen komen. Voorts worden contacten gelegd en vriendschappen opgebouwd.

Het gaat hierbij om kwetsbare mensen en daarom is het van groot belang dat wordt zorggedragen voor een veilige omgeving waarin men zich ook veilig kan voelen.

Regelmatig heeft het veiligheidsaspect de aandacht van het bestuur van De Paraplu. In overleg met het medisch team van instelling Abrona werd onlangs weer eens bezien welke aanvullende preventieve maatregelen nog genomen zouden kunnen worden. Jaarlijks wordt al per deelnemer aan de leiding van de instellingen gevraagd welke medische en andere aandachtspunten er zijn. Naar aanleiding van het overleg met Abrona kwam ook de aanschaf van een AED ter sprake.

Met financiële  hulp van de stichting SOZW heeft De Paraplu inmiddels zo’n levensreddend apparaat kunnen aanschaffen.  Veel dank daarvoor!

De Paraplu huurt in de avonduren een schoolgebouw waardoor ook de dagschool van de AED gebruik kan gaan maken.

Klik hier voor meer informatie over De Paraplu Zeist

2018

Project: Vriendenkringen van Handje Helpen

Om de participatie van mensen met een beperking een extra steun in de rug te geven, willen we Vriendenkringen oprichten in ons werkgebied. Een Vriendenkring bestaat uit twee of meer mensen met een beperking die een soortgelijke behoefte hebben. Bij gebrek aan een sociaal netwerk hebben zij die behoefte als hulpvraag bij Handjehelpen neergelegd. De Vriendenkringleden wonen bij elkaar in de buurt of in de wijk. Zij geven elkaar gelijkwaardige hulp en ieder voor zich ontwikkelt zijn ‘Eigen Kracht’. 

 In 2018 hebben we ruim 2000 koppelingen gemaakt en 130 uren ondersteuning geboden. Die hulp is geboden door 1200 vrijwilligers en 350 MBO- en HBO studenten. Momenteel bestaat ons team uit 32 professionals (23 Fte), waarvan een groot deel zelf een kind, partner of ouder heeft met een beperking. Het team hanteert vijf waarden die richting geven aan het werk: Gewoon doen; maatwerk; toegankelijk; wederkerigheid en professioneel. 

 Wat is Handjehelpen 

Handjehelpen is een vrijwilligersorganisatie werkzaam in 17 gemeentes in de provincies Utrecht, en in de gemeente Weesp in N-Holland en is 40 jaar geleden opgericht door ouders van een kind met een beperking. Onze hulpvragers zijn kinderen, volwassenen en ouderen met een beperking óf met gedrag dat om extra zorg en aandacht vraagt én hun mantelzorgers. 

Klik hier voor meer informatie over de Vriendenkringen van Handje Helpen (PDF).


StadsPers, 15 juni 2018

SOZW maakt laagdrempelig zingen mogelijk voor mensen met dementie, mantelzorgers, kwetsbare ouderen en vrijwilligers

Download het artikel als pdf


StadsPers, 13 februari 2018

Download het artikel als pdf

2017

Samen Oplopen begeleidt Nieuwkomersgezinnen en -jongeren

Samen Oplopen is er voor alle gezinnen met zorgen en stress. De Nieuwkomersgezinnen komen bij ons binnen via de integratieroute, vluchtelingenwerk, het CJG, de verloskundigen of ze hebben via-via goede berichten over ons gehoord en melden zichzelf aan.

Speciaal voor deze vluchtelinggezinnen en -jongeren werven we aparte vrijwilligers. We trainen ze in de presentiebenadering en ‘leven in 2 culturen’en begeleiden hen ‘op maat’. Dat is ook nodig want, na een jaar ervaring, blijkt dat er na een tijdje veelal extra vragen komen die voorheen niet voorzien waren. Bij aanvang is de ‘vraag’ gezelligheid bieden, de weg wijzen, spelen met de kinderen, helpen een sociaal netwerk op te bouwen. Maar na verloop van tijd spelen er zaken als: problemen op school met de kinderen, niet weten hoe papieren en financien goed op orde te krijgen, apathie en depressie, mogelijke trauma’s, stress, lichamelijke klachten, geen werk kunnen vinden. Onze coördinatoren zijn hulpverleners en kunnen dan zelf kortdurend wat extra naar het gezin gaan. En als het nodig is verwijzen we met korte lijnen door naar een sociaal Team of het Centrum voor Jeugd en Gezin.

We helpen een sociaal netwerk op te bouwen door 2 grote feesten te organiseren waar alle vrijwilligers en gezinnen elkaar ontmoeten. Daarnaast verwijzen we naar de activiteiten van Stichting Tolerance of andere partners in Zeist.

We zijn nauw betrokken bij de ontwikkeling van de Integratieroute Zeist. We leveren input voor de ontwikkeling van het traject en geven feedback van de nieuwkomers door. De ontwikkeling van de app Wegwijz in Zeist en het ontstaan van het Wegwijz Café zijn daar gevolgen van.

Opvallend is dat we vrij makkelijk vrijwilligers voor deze vluchtelinggezinnen onder de Zeister bevolking vinden. Veel Zeistenaren willen wat doen voor de nieuwkomers. Ze vinden het niet altijd even makkelijk, maar de vrijwilligers beleven heel veel plezier aan hun match. Het levert hen ook veel op: ze leren een andere cultuur kennen, ze kunnen concreet helpen met het oefenen van taal, ze laten zien wat we in Zeist hebben aan cultuur (bibliotheek, Boswerf, Slottuintheater e.d.), ze helpen met inschrijven voor sport en zwemles, ze leggen contacten met de leerkrachten school, ze helpen met leren en oefenen voor de inburgeringsexamens van de ouders, helpen zoeken naar passend middelbaar onderwijs voor de kinderen, leggen Nederlandse gewoonten uit, helpen brieven lezen en daarop actie ondernemen, helpen financiën te beheren, hebben een luisterend oor bij alle stress en zorgen om familie in het land van herkomst en wat betreft trauma’s en frustraties. Ze passen soms op de kinderen, zijn bij een bevalling, of leren hoe ‘buiten spelen’ of contacten maken met andere ouders in Nederland werkt. Ze helpen zoeken naar werk, wat niet altijd makkelijk is door de (opleidings)eisen van Nederland, maar regelmatig ook goed lukt. Dit soort dingen maken dat een vrijwilliger zich van belang voelt.

Het is een echt een pilot waar dingen om de hoek kwamen kijken die we voorheen niet verwachtten. Zoals de intensievere begeleiding na verloop van tijd. Het is soms zoeken wat goed is om te doen: aansluiten op hun behoeften aan ‘rust’ of ze vooruit stuwen? Per situatie en gezin/jongere zijn de oorzaken van problemen anders. Het heeft met intelligentie, opleiding in land van herkomst, opgedane trauma’s, cultuur en karakter te maken. Dit ‘zoeken’ geldt voor alle partijen rondom de integratieroute van Zeist. Met elkaar zijn we goed op weg. En we ervaren het als heel zinvol dit te doen. Bij een aantal gezinnen zijn we de koppeling nu aan het afsluiten. De gezinnen geven aan dat ze grote stappen hebben gemaakt en heel blij zijn met deze vorm van hulp, die zo dichtbij en ín hun leven kwam. Vooral het psychisch, sociaal en lichamelijk functioneren, de dagbesteding en opvoeding van de kinderen is verbeterd. Het gemiddelde cijfer dat ze de hulp van Samen Oplopen geven is een 9,2.

SOZW helpt mee aan deze steun en de integratie van deze nieuwkomers. Daar is zijn wij heel dankbaar voor. Ik denk dat SOZW met hun subsidie een belangrijke bijdrage levert aan de zorg en het welzijn voor deze Nieuwkomers in Zeist.

Linda Otterman
directeur Samen Oplopen

www.samen-oplopen.nl

De Familiezaak is een café voor gezinnen in Zeist waar ruimte is voor ontmoeting, uitwisseling en ondersteuning. Et is een initiatief van het Jeugdhonk van de Oosterkerk. De Familiezaak wil contacten binnen en tussen gezinnen versterken, zodat er een plek is waar het ouders en kinderen ook in tijden van nood terecht kunnen voor een gesprek en een kop koffie en samen activiteiten kunnen ontwikkelen. De Familiezaak is elke zondagmiddag geopend. De organisatie is in handen van vrijwilligers. SOZW heeft een bijdrage gegeven voor de inrichting.

www.defamiliezaakzeist.nl

2016

Koor Eigenwijs

Koor Eigenwijs is een initiatief van het Ontmoetingscentrum voor mensen met Dementie in Zeist. Het ontmoetingscentrum maakt deel uit van de thuiszorgorganisatie van Vitras. Het Koor Eigenwijs biedt kwetsbare ouderen met dementie die thuis wonen de gelegenheid om samen met hun naasten op een gelijkwaardig niveau een plezierige activiteit te ondernemen en zo hun talenten te blijven gebruiken. SOZW heeft het project in 2016 en 2017 financieel ondersteund. Het project was een groot succes en wordt de komende jaren voortgezet.

2015

Abrona: speeltoestellen Speel & Beweegtuin
In Soesterberg werd bij de vestiging van Abrona een z.g. Speel&beweegtuin aangelegd.Deze tuin is niet alleen voor de cliënten van Abrona bestemd, maar ook de bewoners van de nieuwe wijk eromheen zijn welkom. In deze tuin zijn diverse speeltoestellen zoals grote schommels, skelters en een skelterbaan gekomen. Wij hebben een bijdrage geleverd aan de kosten van deze speeltoestellen. In juni 2016 werd de tuin feestelijk geopend.

Dorpshuis Austerlitz
Een bijdrage voor automatische schuifdeuren.

iPad-project KBO
Doel hiervan is ouderen over te halen om een tablet te gaan gebruiken en hen een cursus te geven in het gebruik van de i-pad. Ouderen die de cursus hebben gevolgd kunnen gedurende een maand een i-pad in bruikleen krijgen om te oefenen.

Speelpleinen Zeist-West
In vervolg op de plannen voor ontmoeting in Zeist-West heeft SOZW in 2015 een bijdrage gegeven aan de scholen in West voor de inrichting van de speelpleinen.

2014

Voedselbank Zeist
Bijdrage aan kosten symposium over armoedebestrijding en maatschappelijke ontwikkeling in Zeist.

2013

Project Support4You
Het gaat hier om een project van ’t Gildevoor potentiële schoolverlaters op het VMBO van de vier scholen in Zeist. Dankzij dit project krijgen die jongeren een coach die hen begeleidt en hopelijk weer voldoende motiveert om onderwijs te blijven volgen en daarmee hun kansen voor de toekomst te vergroten. De coaches zijn vrijwilligers die door deskundigen worden getraind.

2012

Werkartaal
Aanschaf van een vierzijdige schaafmachine en een Van Dikte bank ten behoeve van Werkartaal. Werkartaal is een opleidingsinstituut van kansarme jongeren en was tot 2016 een opleidingsinstituut.

Rolstoelauto Nassau Odijckhof
De oude rolstoelauto moet worden vervangen door een nieuwe. Met deze auto krijgen gehandicapte bewoners van Nassau Odijckhof weer de kans om met een vrijwilliger een ritje te maken. Dat aanbod wordt ook gedaan aan gehandicapten uit Zeist.

2011

Hospice Heuvelrug
Aanschaf speciale bedden.

Braintrainers Plus
Ten behoeve van mensen met een dementie die het Ontmoetingscentrum Zeist gevestigd in het gebouw de Tulp bezoeken. Aanvraag is gedaan door samenwerkingsverband van Vitras, Warande en Zorggroep Charim. Het gaat om twee spelcomputers met geheugenspelletjes. De spelletjes kunnen individueel en via een beamer ook in groepen worden gebruikt.

Klik hier om uw eigen tekst toe te voegen

Klik hier om uw eigen tekst toe te voegen