Jongeren programma. Omdat er veel jongeren zijn in Nederland die op latere leeftijd te maken krijgen met psychische klachten heeft Stichting Creatief Herstel een programma ontwikkeld om deze groep beter uitgerust de toekomst in te laten gaan. Het programma richt zich op een beter zelfbeeld, meer zelfvertrouwen en meer zelfredzaamheid. Het programma zou eind 2020 van start gaan maar werd vanwege de lockdown uitgesteld. Inmiddels is de eerste groep gestart via een onlineverbinding en maken de jongvolwassen al mooie stappen met het programma!