SOZW biedt aanvullende financiële steun voor activiteiten die bijdragen aan het gezond samenleven in de gemeente Zeist of voor investeringen in middelen die daarvoor bedoeld zijn.

Wie kunnen een beroep doen op steun?
SOZW wil zich richten op organisaties met werkgebied in de gemeente Zeist
die zich bezighouden met de ondersteuning van bijvoorbeeld:

  • ouderen die dreigen te vereenzamen
  • participatie in de buurt
  • kansarme jongeren,
  • mensen met beperkingen
  • 
mantelzorg en vrijwilligerswerk.

Criteria


  • Project of investering komt ten goede aan inwoners van gemeente Zeist
  • Het project of de investering is gericht op vernieuwende ontwikkelingen in zorg of welzijn mogelijk te maken
  • 
Er is sprake van een uitgesproken commitment en een eigen materiële bijdrage van de projectaanvrager
  • 
Uitgesloten zijn activiteiten of voorzieningen waarvoor structurele financiering bestaat.