Het Stimuleringsfonds voor Zorg en Welzijn in Zeist wil een bijdrage leveren aan een actieve betrokkenheid van inwoners van Zeist bij zorg en welzijn in de buurt en het – ook bij toenemende beperkingen – blijven deelnemen aan het maatschappelijk verkeer.

Het Stimuleringsfonds verleent daartoe aanvullende financiële ondersteuning aan initiatieven binnen de gemeente Zeist die zich bezighouden met de ondersteuning van bijvoorbeeld:

  • ouderen die dreigen te vereenzamen
  • participatie in de buurt
  • kansarme jongeren
  • nieuwkomers in Zeist
  • mensen met beperkingen
  • 
mantelzorg en vrijwilligerswerk.

Criteria


  • Project of investering komt ten goede aan inwoners van gemeente Zeist
  • Het project of de investering is gericht op vernieuwende ontwikkelingen in zorg of welzijn mogelijk te maken
  • 
Er is sprake van een uitgesproken commitment en een eigen materiële bijdrage van de projectaanvrager
  • 
Uitgesloten zijn activiteiten of voorzieningen waarvoor structurele financiering bestaat.