SOZW – Stimuleringsfonds Zorg en Welzijn Zeist

Voorwaarden voor toezeggingen van financiële middelen door SOZW, het Stimuleringsfonds Ondersteuning Zorg en Welzijn Zeist

  1. Voor financiële ondersteuning komen in aanmerking initiatieven in Zeist op het gebied van zorg en welzijn waarin burgers een actieve rol spelen en die bijdragen aan het participeren en samenleven van inwoners van Zeist.
  2. Aanvragen van natuurlijke personen of verzoeken om individuele steun komen niet in aanmerking voor financiële ondersteuning.
  3. Financiële ondersteuning is tijdelijk en is bedoeld om initiatieven een duw in de goede richting te geven.
  4. Uitgesloten zijn activiteiten of voorzieningen waarvoor al structurele financiering bestaat.
  5. Bij het toekennen van financiële ondersteuning wordt altijd uitgegaan van inzet van eigen financiële en of personele middelen door de aanvrageren/of medefinanciering door derden;
  6. Voor het indienen van aanvragen moet de initiatiefnemer gebruik maken van het SOZW Aanvraagformulier
  7. Toegezegde financiële middelen kunnen in termijnen betaald worden. De laatste termijn wordt uitbetaald na realisering van het initiatief en overlegging van een verslag van het initiatief en wat het heeft opgeleverd en de eindafrekening, ofwel in geval van een investeringsbijdrage na oplevering van de investering en overlegging van een kopie van de factuur.
  8. Het bestuur van SOZW kan te allen tijde afwijken van bovenstaande voorwaarden een en ander binnen de grenzen van de doelstellingen en de statuten van SOZW.

  Download het SOZW Aanvraagformulier (Word, docx)

  Download de Voorwaarden SOZW (PDF)

  Aanvragers kunnen soms ook een beroep doen op een bijdrage van de Van Tellingen-Pul Stichting te Zeist.